WordPress gzip komprimering

brianbrandt 0 kommentarer

Tilføjelsen af regler for WordPress gzip komprimering på den server, hvorfra din hjemmeside hentes, kan øge sidens hastighed (den tid det tager at hente siden) markant.
wpdk-wordpress-gzip-komprimering
Mange cache plugins (f.eks W3 Total Cache: https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/ ) har allerede denne funktionalitet indbygget på ganske fornuftig vis, men ønsker du selv at styre 100% hvad der sker, kan du nemt sætte egne regler op manuelt på din server via .htaccess filen. Der findes også flere plugins der kun bruges til at definere WordPress gzip komprimering, men vi har endnu ikke fundet et dedikeret plugin vi kan anbefale i den sammenhæng.
[obs]
Ændringer af .htaccess filen burde ikke foretages af nybegyndere og ALDRIG UDEN BACKUP af filen…
[/obs]

Følgende kode er beregnet til filen .htaccess i roden af dit webhotel og burde ikke indsættes andre steder, og slet ikke hvis du er i tvivl om hvad den gør:


<IfModule mod_mime.c>
  AddType text/css .css
  AddType text/x-component .htc
  AddType application/x-javascript .js
  AddType application/javascript .js2
  AddType text/javascript .js3
  AddType text/x-js .js4
  AddType text/html .html .htm
  AddType text/richtext .rtf .rtx
  AddType image/svg+xml .svg .svgz
  AddType text/plain .txt
  AddType text/xsd .xsd
  AddType text/xsl .xsl
  AddType text/xml .xml
  AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
  AddType video/avi .avi
  AddType image/bmp .bmp
  AddType application/java .class
  AddType video/divx .divx
  AddType application/msword .doc .docx
  AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
  AddType application/x-msdownload .exe
  AddType image/gif .gif
  AddType application/x-gzip .gz .gzip
  AddType image/x-icon .ico
  AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
  AddType application/json .json
  AddType application/vnd.ms-access .mdb
  AddType audio/midi .mid .midi
  AddType video/quicktime .mov .qt
  AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
  AddType video/mp4 .mp4 .m4v
  AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
  AddType application/vnd.ms-project .mpp
  AddType application/x-font-otf .otf
  AddType application/vnd.ms-opentype .otf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
  AddType audio/ogg .ogg
  AddType application/pdf .pdf
  AddType image/png .png
  AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
  AddType audio/x-realaudio .ra .ram
  AddType application/x-shockwave-flash .swf
  AddType application/x-tar .tar
  AddType image/tiff .tif .tiff
  AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
  AddType application/vnd.ms-opentype .ttf .ttc
  AddType audio/wav .wav
  AddType audio/wma .wma
  AddType application/vnd.ms-write .wri
  AddType application/font-woff .woff
  AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
  AddType application/zip .zip
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
  <IfModule mod_headers.c>
    Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
  </IfModule>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-component
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/richtext
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xsd
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xsl
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/json
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  <IfModule mod_mime.c>
    AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
  </IfModule>
</IfModule>

Det, der sker i den lange liste, er at vi opretter regler, der fortæller serveren hvilken filtype serveren skal fortolke de forskellige filer på serveren som – dvs. at en tekstfil rent faktisk består af tekst osv. Bagefter, fortæller vi serveren, at de filtyper, der er nævnes i den korte liste, gerne må pakkes ned vha. gzip.

[obs-hacks]

[obs-backup]